Kilka ujęć z kolejnego tygodnia

 Blusia
 Miłka
 Fonia, Mały i Miłka
 Blusia
 Blusia
 Miłka

 Mały
 Miłka i Safi
 Mały
 Miłka i Mały
  Mały
 Blusia
 Blusia i Grubcio
 Mały
 Blusia
 Mały
  Mały
Grubcio