24.04.2016 zawitałyśmy do Opola, gdzie odbywała się Międzynarodowa Wystawa. W klasie młodzieży do której zgłoszona była Miłka pokazało się osiem whippetek. Stawka liczna i mocna. Moja Miłka od sędziego Gerarda Jippinga otrzymała ocenę doskonałą, bez lokaty.

Miłka na stoliku

Miłka na stoliku

Miłka

Miłka

Miłka

Miłka